Available courses

COVID-19

COVID-19

Szkolenie dotyczące postępowania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na obozach, koloniach oraz biwakach organizowanych przez ZHR. 
Szkolenie ma na celu przedstawić wytyczne MEN, GIS i MZ dotyczące organizacji form wypoczynku oraz prawidłowego postępowania. 

Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów/ kolonii

Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr obozów/ kolonii

Szkolenie przypominające z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego dla kadr obozów/ kolonii organizowanych w Okręgu Kujawsko-Pomorskim ZHR. Szkolenie odbywa się w formie kształcenia na odległość. Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie odbycia kursu.